Terug naar startpagina
Lees alles over sponsoring
Foto's diverse projecten

U bevind zich hier : DOELGROEP:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vaak wordt er gesproken over mensen met een beperking. Wij spreken liever
over mensen met beperkte mogelijkheden.
Wij richten ons op de doelgroep die via bestaande mogelijkheden op het gebied
van scholing, dagbesteding en re-integratie geen aansluiting vinden.

Dit betekent dat ook jongeren die minder begaafd zijn, een vorm van autisme hebben
en enkelvoudige of meervoudige gedragsproblemen ten toon spreiden. Ook zij krijgen
een kans om zich nuttig te voelen en affectie met de arbeidsmarkt op te doen.

Bij ons wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van de cliënt en niet vanuit de
eventuele beperking.

Vanaf ca. 13 Jaar is een cliënt bij ons welkom.
Een maximum leeftijd is er niet echt.

Helaas zijn lichamelijke afwijkingen (meestal) een contra indicatie.
Wij zijn hierop nog niet ingesteld.