Terug naar startpagina
Lees alles over sponsoring
Foto's diverse projecten

U bevind zich hier : MOGELIJKHEDEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wij merken dat cliënten door het hebben van succeservaringen meer gestimuleerd
worden. Hierdoor gaat het leren ook makkelijker. Als je plezier en succes hebt
is dit ook positief voor het gevoel van eigenwaarde van de cliënt.

Voor het aangaan van samenwerkingsverbanden zijn we creatief en oplossingsgericht.
Wij bieden bijvoorbeeld ervaringsleer aan in de mobiliteitsbranche. U moet hierbij
denken aan het repareren en construeren van Fietsen, Scooters en Auto’s.
Ook besteden we aandacht aan alle aangrenzende beroepstakken zoals bijvoorbeeld:
Lassen, Plaatwerken en Schadeherstel.

Bij voldoende interesse wordt aan een bestaand project gewerkt of zelfs aan een
“Eigen” project waarbij de aangeleerde vaardigheden in de praktijk kunnen worden
gebracht. Ook hier geld dat we zoveel mogelijk proberen aan te sluiten op de
persoonlijke wensen en interesses.
Uitgangspunt bij het aangaan van een contract is de hulpvraag.
Wij werken volgens bestaande methodieken maar waar nodig is zal
hiervan worden af geweken.

Dit om een zo goed mogelijke aansluiting te vinden tussen enerzijds
de geboden mogelijkheden en anderzijds de cliënt.

Wij werken kleinschalig en zullen dit in de toekomst ook blijven doen.

Het kan dus betekenen dat na een intakegesprek of een proefperiode
besloten wordt dat een cliënt niet geplaatst kan worden.

Dit zal altijd worden toegelicht en besproken.